ลมเป่าไฟ

ลมเป่าไฟ – DAX ROCK RIDER [OFFICIAL MV]

https://www.youtube.com/watch?v=Oo1m83WXZH4 ความรักก็เหมือนกองไฟ เราจะเลือกเติมกองไฟให้ลุกโชนด้วยความห่วงใยที่มีสุข หรือความหวงแหนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ สุดท้ายมันก็คือลมที่เราต้องเติมให้กับกองไฟกองนั้น 'ลมเป่าไฟ' - DAX ROCK RIDER