ลมเป่าไฟ – DAX ROCK RIDER [OFFICIAL MV]

0

ความรักก็เหมือนกองไฟ เราจะเลือกเติมกองไฟให้ลุกโชนด้วยความห่วงใยที่มีสุข หรือความหวงแหนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ สุดท้ายมันก็คือลมที่เราต้องเติมให้กับกองไฟกองนั้น ‘ลมเป่าไฟ’ – DAX ROCK RIDER

Leave a Reply