មិនខុសទេដែលគេមានថ្មី – (សំ សុវណ្ណារ៉ាក់) – [MV]

0

ច្រៀងដោយ៖ សំ សុវណ្ណារា៉ក់

និពន្ធទំនុក​ច្រៀង៖ នី សុគន្ធា

និពន្ធបទភ្លេង និង សម្រួលតន្រ្តី៖ សាន់ សុវណ្ណឌីន

ដឹកនាំសម្ដែង៖ ខេមរៈ ដារ៉ា

Leave a Reply