មិនស្មោះផ្ដើមធ្វើអ្វី – (ហ្សូណូ)

0

ច្រៀងដោយ៖ ហ្សូណូ
និពន្ធទំនុក​ច្រៀង៖ អ៊ីនុ
និពន្ធបទភ្លេង និង សម្រួលតន្រ្តី៖ សួន វុត្ថា
ដឹកនាំសម្ដែង៖ ឯម ស៊ីដែន
ថតដោយ៖ កែ វិបុល
រៀបចំការផលិត៖ ភុំ ធីតា
កាត់ត៖ ឯម ស៊ីដែន

Leave a Reply