រីករាយនឹងអ្វីដែលយើងមាន – (សុវត្ថិ​ សិរីវុឌ្ឍ) -[OFFICIAL MV]

0

ច្រៀងដោយ៖ សុវត្ថិ​ សិរីវុឌ្ឍ និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ នី សុគន្ធា និពន្ធបទភ្លេង និង សម្រួលតន្រ្តី៖ សាន់ សុវណ្ណឌីន ដឹកនាំសម្ដែង៖ សេង សុវណ្ណារ៉ា

Leave a Reply