ស្រលាញ់តែមិនអាចស្រលាញ់ – (សុខ ស្រីនាង) – [OFFICIAL MV]

0

ច្រៀងដោយ៖ សុខ ស្រីនាង និពន្ធទំនុកច្រៀង និង Melody៖ អ៊ីនុ និពន្ធបទភ្លេង និង សម្រួលតន្រ្តី៖ សាន់ សុនដេន ដឹកនាំសម្ដែង៖ Eco Vak Song ថតដោយ៖ ​កែ វិបុល រៀបចំការផលិត៖ ឡុង ស៊ីណា – ឥន្ទ ឆវី

Leave a Reply